Stunning Instagram Logo Vector Free Download 43 For New Logo with Instagram Logo Vector Free Download 1 1024x1024 fb40x40 unionjack

2018 Ester LogoNA PDF vefstr

logona314

Starfsfólk Náttúrustofu Austurlands

Tengiliður

Skarphéðinn G. Þórisson
Heimilisfang:
Tjarnarbraut 39b
700 Egilsstöðum

skarphedinn[hjá]na.is
Sími:
4771774 / 4777075
Farsími:
8626774

Aðrar upplýsingar

Aðrar upplýsingar:

Helstu verkefni:
Vöktun hreindýrastofnsins, tillögur um veiðikvóta og ágang hreindýra á einstakar jarðir á Austurlandi.
Áhrif á fuglalíf á ýmsum stöðum á Austurlandi
Vöktun áhrifa Kárahnjúkavirkunar á hreindýr og heiðagæs.
Fræðslufyrirlestrar um austfirska náttúru.

Menntun:
Stúdentspróf af náttúrufræðikjörsviði Menntaskólans við Tjörnina 1975
BS líffræðingur frá Háskóla Íslands árið 1978, 90 einingar.
Svæðisleiðsögumannsréttindi á Austurlandi árið 1992 (4 punktar).
Uppeldis- og kennslufræði við Kennaraháskóla Íslands 1996, 30 einingar.
MSc frá Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri, júní 2018


Helstu námsskeið:
Almenn leit og rötun og leiðbeinandatækni I og II dagana 25.2.-28.2.1988
Ísmennt – íslenska menntanetið 24.1.1995, 5 kennslustundir.
Nordisk seminar I humanökologi á Röst, Noregi 14.-21.6.1995
Gagnavinnsla og Internetið 24.4.-27.5.1996, alls 20 klst.
Myndvinnsla í Photoshop 10.-30.4.1999
Margmiðlun - Power Point 23. og 24. febrúar 2000

Helstu störf:
2002-2003 Umhverfisnámskeið fyrir starfsmenn Kárahnjúkavirkunar fyrir Landsvirkjun.
2002-2003 Leiðsögn í ferð til Jan Mayen, umhverfis Ísland, til Bjarnareyjar og Svalbarða.
2000-2003 Námskeið um náttúruvernd fyrir verðandi rútubílstjóra.
2001 Námskeið og námsefnisgerð fyrir leiðsögumenn með hreindýraveiðum.
2001 Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á hreindýrin.
1995-2002 Gönguleiðsögumaður um Lónsöræfi, Víkur og Vesturöræfi.
Frá 2000 Hreindýrasérfræðingur Náttúrustofu Austurlands. Útibússtjóri á Egilsstöðum þaðan
sem vöktun og rannsóknum er stjórnað. Árlega gerð tillaga um veiðikvóta og ágang
hreindýra á einstakar jarðir á Austurlandi.
1991-2001 Leiðsögumaður í Íshestaferðum um Héraðsöræfi.
1990-1993 Athuganir á geislavirkur efnum á hreindýraslóðum Austanlands (Geislavarnir
ríkisins, Náttúrufræðistofnun Íslands og Veiðistjóraembættið.
1996-1999 Unnin drög að hreindýraveiðikvóta fyrir Veiðistjóraembættið.
1992-2003 Setið flestalla fundi Hreindýraráðs fyrir Veiðistjóraembættið og Náttúrustofu Austurlands.
1991-1994 Verkefnaráðinn hjá Veiðistjóraembættinu til að sinna hreindýramálum.
1994-1996 Radiomerkt 4 hreindýr og fylgst með þeim.
1990-1992 Nefnd um endurskoðun reglna um stjórn hreindýraveiða.
1991-1992 Kálfamerkingar á Vesturöræfum.
1991 Námskeið og námsefnisgerð fyrir hreindýraeftirlitsmenn.
1991 Athuganir á fyrirbyggjandi aðgerðum vegna skemmda hreindýra á trjáplöntum (í samstarfi með Skógrækt ríkisins).
1990 Athugun á aldurs- og kynjasamsetningu hreindýrastofnsins um fengitímann á Fljótsdals-, Fella- og Jökuldalsheiði.
1986-1986 Faglegur ráðgjafi nefndar sem vann að frumvarpi til laga um friðun og nýtingu hreindýra.
1991-1999 Árlegar vetrartalningar á íslenska hreindýrastofninum fyrir Veiðistjóraembættið.
1979-1989 og Veiðistjóraembættið 1990-1999.
1979-1999 Árlegar sumartalningar á íslenska hreindýrastofninum fyrir Menntamálaráðuneytið.
1978-1983 Rannsóknir vegna fyrirhugaðra virkjana í Jökulsá í Fljótsdal og Jökulsá á Dal á
vegum Náttúrufræðistofnunar Íslands fyrir Orkustofnun og Rafmagnsveitur ríkisins/Landsvirkjun.
1983-1999 Full kennsla við Menntaskólann á Egilsstöðum, aðallega í líffræðigreinum en einnig
jarðfræði og stærðfræði. Stundakennari þar frá 2000.


Helstu fuglarannsóknir á vegum Náttúrufræðistofnunar Íslands:
Fálki: varpathuganir á NA, A, SA, S og V landi 1985-1991
Álft: aðstoð við varpathuganir og merkingar í Jökuldalsheiði, heildartalning á NA og A landi
1985
Heiðagæs: varpútbreiðsla o.fl. á Austurlandi (ásamt Kristni H. Skarphéðinssyni), talningar
fellifugla á Austurlandi 1982-1999. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á heiðagæs (ásamt Kristni
H. Skarphéðinssyni)
Hrafn: varpútbreiðsla og merkingar á Austurlandi (ásamt Kristni H. Skarphéðinssyni).

 

Ýmislegt:
Formaður Veiðikortasjóðs 1997-2000.
Formaður Austurlandsdeildar Fuglaverndarfélags Íslands frá stofnun 1996 til 2002
Ritstýri tímaritinu Múlaþingi ásamt Finni N. Karlssyni frá 1996-2003.
Ritstýrði 1 tbl. 4. árg. tímaritsins Glettings og tekið þátt í ritnefndarstörfum.
Brotið um timaritin Múlaþing frá 1996-2003 og Gletting 14.-25. hefti.
Varamaður í Náttúruverndarráði 1987-1996.
Varamaður í Náttúruverndarsamtökum Austurlands 1999-2002.

 

Greinar og skýrslur:

Fuglar:

Skarphéðinn G. Þórisson 2007. Barrþröstur sést í annað sinn í Evrópu. Bliki 28:
59-60-desember 2007.

Skarphéðinn G. Þórisson 2003. Athugun á fuglum með veglínum frá Vegaskarði að Svartfelli
norðan Möðrudals 24. júní 2001. Unnið fyrir Vegagerðina. NA-030049.

Skarphéðinn G. Þórisson 2000. Könnun á mikilvægi leirunnar í botni Seyðisfjarðar fyrir fugla.
Skýrsla Náttúrustofu Austurlands

Skarphéðinn G. Þórisson 1999. Greinargerð um áhrif vegbóta í Fljótsdal vegna fyrirhugaðra

Skarphéðinn G. Þórisson 1996. Greinargerð um áhrif brúar á Eyvindará á fuglalíf. Skýrsla
Skarphéðinn G. Þórisson 1994. Súlan. Glettingur 4(1):32.

Skarphéðinn G. Þórisson 1992. Fljótsdalsvirkjun - heiðagæs. Glettingur 2(1):48.

Skarphéðinn Þórisson 1991. Hnúðsvanur fylgir álftum til Íslands. Bliki 10:50.

Skarphéðinn Þórisson 1990. Fuglalíf við Egilsstaðaflugvöll. Bliki 9: 29-40.

Skarphéðinn G. Þórisson 1991. Fuglaskoðun. Glettingur 1(1):28-29.Skarphéðinn Þórisson
1991. Býsvelgur heimsækir Ísland. Bliki 10:10-11.

Skarphéðinn Þórisson 1984a. Fuglar. Í: Einar Þórarinsson (ritstj.), Reyðarfjörður. Náttúrufar og
minjar.Skýrsla unnin fyrir Staðarvalsnefnd um iðnrekstur af Náttúrugripasafninu í
Neskaupstað, bls. 55-61.

Skarphéðinn Þórisson 1984b. Starinn. Gróandinn. Maí-júní 1984. bls. 80-81.

Skarphéðinn Þórisson 1984c. Landnám Starinn. Gróandinn. Maí-júní 1984. bls. 80-81.

Skarphéðinn Þórisson 1981. Landnám, útbreiðsla og stofnstærð stara á Íslandi.
Náttúrufræðingurinn 51(4): 145-163.

Meðhöfundur greina um fugla:

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2016). Heiðagæsir í varpi og felli á
áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar 2015. Náttúrustofa Austurlands, NA-160157.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2014). Heiðagæsaathuganir á
Snæfellsöræfum 2013. NA-140132/LV-2014-030. 12 bls .

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2013). Heiðagæsaathuganir á
Snæfellsöræfum 2012. NA-130127/LV-2013-047. 29 bls .

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2012). Vöktun heiðagæsa á
Snæfellsöræfum 2011. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á heiðagæsir.
NA-120122/LV-2012-039. 20 bls .

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2011). Fuglar og hreindýr í Hrafnkelsdal. Unnið fyrir Vegagerðina. NA-110111. 18 bls .

Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson
(2007). Fuglar við Jöklu. Glettingur 45-46, 17. árg. 2.-3. tbl.:87-96.

Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Skarphéðinn G. Þórisson. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á
heiðagæsir. Unnið fyrir Landsvirkjun. NÍ-01003. LV-2001/024. 23 bls.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2002). Áhrif 6000 tonna
sjókvíaeldisstöðvar í
Reyðarfirði á fugla. Unnið fyrir Samherja. Náttúrustofa Austurlands.

Guðrún Áslaug Jónsdóttir, Halldór W. Stefánsson, Inga Dagmar Karlsdóttir, Kristín Ágústsdóttir
og Skarphéðinn Guðmundur Þórisson (2001). Könnun á gróðri og dýralífi á vegarstæðum í
Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði vegna jarðgangna. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrustofa
Austurlands. NA-32.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2010). Vöktun heiðagæsa á vatnasviði
Jökulsár á Dal og Jökulsár í Fljótsdal 2005-2010. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á heiðagæsir.
NA-110113/LV-2011-080. 34 bls .

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2000c). Fuglaathuganir í Reyðarfirði vegna
fyrirhugaðs álvers. Í skýrslu um mat á umhverfisáhrifum álvers í Reyðarfirði. Náttúrustofa
Austurlands.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2000b). Útbreiðsla varpfugla á
Austfjörðum. Könnun árið 1999 í reitum 7247, 7248, 7249, 7347, 7348, 7349, 7447, 7448,
7449, 7547, 7548, 7549 á vegum Náttúrustofu Austurlands. Framvinduskýrsla.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2000a). Útbreiðsla varpfugla á
Gerpissvæðinu. Framvinduskýrsla til Náttúrustofu Austurlands.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (1999b). Fuglar á þremur veglínum við
Hvanná á Jökuldal og einni ofan Hauksstaða. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrustofa
Austurlands.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (1999a). Fuglar á veglínum frá
Brunahvammshálsi að Háreksstaðaleið. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrustofa Austurlands.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (1998). Umsögn um fuglalíf við Stóra
Sandfell. Unnið fyrir Vegagerðina 1998. Náttúrustofa Austurlands.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (1998). Varpútbreiðsla fugal á Héraði.
Náttúrufræðistofnun Íslands handrit.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (1997). Fuglalíf á Jökuldalsheiði frá
Ármótaseli að Möðrudal, einkum meðfram núverandi þjóðvegi. Unnið fyrir Vegagerðina.
Náttúrustofa Austurlands.

Kristinn H. Skarphéðinsson og Skarphéðinn Þórisson (1993). Fuglalíf. Í (Kristján Þórarinsson
verkefnisstjóri): Samanburður á umhverfisáhrifum nokkurra tilhagana á stórvirkjun á
Austurlandi (Austurlandsvirkjun). Samstarfsnefnd Iðnaðarráðuneytisins og
Náttúruverndarráðs um orkumál (SINO). Reykjavík, bls 61-88.

Kristinn H. Skarphéðinsson, Ólafur K. Nielsen, Skarphéðinn Þórisson & Ib K. Petersen (1992).
Varpútbreiðsla og fjöldi hrafna á Íslandi. Bliki 11. 1-26.

Rees, E.C., Black, J.M., Sprey, C.J., Thorisson, S. (1991). Comparative study of the breeding
success of Whooper Swans Cygnus cygnus nesting in upland and lowland regions of Iceland.
Ibis Vol. 133, Issue 4: 364-373.

Kristinn H. Skarphéðinsson, Ólafur K. Nielsen, Skarphéðinn Þórisson, Sverrir Thorstensen &
Stanley A. Temple (1990). Breeding biology, movements, and persecution of Ravens in
Iceland. Acta Naturalia Islandica 33. 45 bls.

Karl Skírnisson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Skarphéðinn Þórisson og Ævar Petersen, (1990).
Fuglalíf við sex flugvelli: Samantekt. Bliki 9:69-70.

Kristinn H. Skarphéðinsson, Skarphéðinn Þórisson og Páll Leifsson (1989). Fuglalíf í Seley við
Reyðarfjörð. Bliki nr. 7, bls. 49-58.

 

Hreindýr:

Erlín Emma Jóhannsdóttir, Kristín Ágústsdóttir, Halldór W. Stefánsson, Skarphéðinn G.
Þórisson, Elín Guðmundsdóttir og Guðrún Óskarsdóttir (2018). Gróður, fuglar og vatnalíf við
Þverá í Vopnafirði. - rannsóknir vegna fyrirhugaðar allt að 6 MW virkjunar. Náttúrustofa
Austurlands NA-180181

Kristín Ágústsdóttir, Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir (2018). Ekki keyra á
hreindýr! Reduce reindeer road kills! Náttúrustofa Austurlands NA-180180

Kristín Ágústsdóttir, Halldór W. Stefánsson, Elín Guðmundsdóttir og Skarphéðinn G. Þórisson
(2018). Gróðurfar og fuglalíf við Hverfisfljót – Endurskoðun 2018 vegna 9.5 MW virkjunar.
Náttúrustofa Austurlands NA-180179

Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir (2018). Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2017
og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2018. Náttúrustofa Austurlands NA-180177

Guðrún Óskarsdóttir, Elín Guðmundsdóttir, Kristín Ágústsdóttir og Skarphéðinn G. Þórisson.
(2017) Gróðurvöktun á Fljótsdalsheiði. Samanburður á samsetningu og þekju gróðurs árin
2008 og 2016. Náttúrustofa Austurlands, NA-170170

Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir (2017). Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2016
og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2017. Náttúrustofa Austurlands, NA-170167

Skarphéðinn G. Þórisson (2016). Útrásarhreinar á 20. og 21. öld. Glettingur, tímarit um
Austfirsk málefni. 26. árg. 1.-2. (65-66): 89-93.

Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir (2016). Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2015
og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2016. Náttúrustofa Austurlands, NA-160163.

Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir 2015. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2014 g
tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2015. NA-150145, 40 bls.

Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir 2014. Vetrartalning hreindýra 22. -30. mars
2014. NA-140144, 19 bls.

Skarphéðinn G. Þórisson og Kristín Ágústsdóttir 2014. Áhrif náttúru og manna á líf
Snæfellshjarðar í ljósi vöktunar síðustu áratugi og staðsetninga hreinkúa með GPS-hálskraga
2009-2011. NA-140140, 119 bls.

Glenn Yannic, Loic Pellissier, Joaquin Ortego, Serge Couturier, Christine Cuyler, Christian Dussault, Kris Hundertmark, R Irvine, Deborah Jenkins, Leonid Kolpashikov, Karen Mager,
Marco Musiani, Katherine Parker, Knut Røed, Taras Sipko, Skarphéðinn Þórisson, Byron
Weckworth, Antoine Guisan, Louis Bernatchez, Steeve Côté, 2014. Genetic diversity in
caribou linked to past and future climate change, Nature Climate Chance. Vol 4. February
2014.

Glenn Yannic, Loic Pellissier, Joaquin Ortego, Serge Couturier, Christine Cuyler, Christian Dussault, Kris Hundertmark, R Irvine, Deborah Jenkins, Leonid Kolpashikov, Karen Mager,
Marco Musiani, Katherine Parker, Knut Røed, Taras Sipko, Skarphéðinn Þórisson, Byron
Weckworth, Antoine Guisan, Louis Bernatchez, Steeve Côté. 2013. Climate predicts temporal
congruence of genetic diversity hotspots in an iconic Arctic species . Nature December 2013.

Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir 2014. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2013
Og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2014. NA-140135, 20 bls.

Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir 2013. Vöktun hreindýrastofnsins 2012 og
tillaga Náttúrustofu Austurlands um veiðikvóta og ágangssvæði 2013. NA-130128,
Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir 2012. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2011
Og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2012. NA-120121, 56 bls.

Skarphéðinn G. Þórisson 2011. Hreindýr á Borgarfirði og Víkum. Glettingur 55-56 (21.árg.
1.-2.tbl.): 37-41.

Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir 2011. Tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði
2011 og vöktun 2010 Náttúrustofu. NA-110109. 41 bls.

Skarphéðinn G. Þórisson 2010. Hreindýr. Náttúrustofa Austurlands í samstarfi við
Þekkingarnet Austurlands og NEED, 31 bls.

Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir 2008. Staða hreindýrarannsókna á
áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar 2007. Náttúrustofa Austurland. Handrit.

Skarphéðinn G. Þórisson 2008. Eiga hreindýr framtíð fyrir sér á Norðausturlandi?
Skotvís. Fagrit um skotveiðar og útivist. 1. tbl. 14. árg; bls. 31-36.

Skarphéðinn G. Þórisson 2008. Íslenski hreindýrastofninn. Veiðidagbók. UST, bls. 6-11.

Skarphéðinn G. Þórisson 2007. Introduction, status, monitoring and research priorities of
Iceland reindeer. Póster á CARMA workshop í Vancouver, Kanada í nóvember 2007.

Skarphéðinn G. Þórisson 2007. Örnefni tengd hreindýrum og hugleiðingar Álfs á Dal um
Guðmund góða, sauðkindina og Jökuldælinga. Í: Mannamál, ritstj. Kristján Jóhann
Jónsson og Ragnar Ingi Aðalsteinsson. Bókaútgáfan Hólar, bls.145-154.

Skarphéðinn G. Þórisson 2007. Örnefni tengd hreindýrum og hugleiðingar Álfs á Dal um
Guðmund góða, sauðkindina og Jökuldælinga. Í: Mannamál, ritstj. Kristján Jóhann
Jónsson og Ragnar Ingi Aðalsteinsson. Bókaútgáfan Hólar, bls.145-154.

Skarphéðinn G. Þórisson 2007. Örnefni tengd hreindýrum og hugleiðingar Álfs á Dal um
Guðmund góða, sauðkindina og Jökuldælinga. Í: Mannamál, ritstj. Kristján Jóhann
Jónsson og Ragnar Ingi Aðalsteinsson. Bókaútgáfan Hólar, bls.145-154.

Skarphéðinn G. Þórisson 2007. Örnefni tengd hreindýrum og hugleiðingar Álfs á Dal um
Guðmund góða, sauðkindina og Jökuldælinga. Í: Mannamál, ritstj. Kristján Jóhann
Jónsson og Ragnar Ingi Aðalsteinsson. Bókaútgáfan Hólar, bls.145-154.

Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir 2006. Tillaga Náttúrustofu Austurlands um
ágangssvæði og veiðikvóta 2007. Náttúrustofa Austurland. Handrit.

Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir 2004. Hreindýratalning á Snæfellshjörðinni 5.
og 7. júlí 2004. Náttúrustofa Austurland. Handrit.

Skarphéðinn G. Þórisson 2007. Fjöldi og dreifing hreindýra norðan Vatnajökuls 9. júlí 2007 og
samanburður við talningar 22. júní og 7. ágúst. Náttúrustofa Austurland. Handrit.

Skarphéðinn G. Þórisson 2007. Fjöldi og dreifing hreindýra norðan Vatnajökuls 9. júlí 2007 og
samanburður við talningar 22. júní og 7. ágúst. Náttúrustofa Austurland. Handrit.

Skarphéðinn G. Þórisson 2003d. Hreindýr á Austurlandi. Norðurstjarnan. 2. tbl. 6. árg.
Föstudagur 12. desember 2003:12-13

Skarphéðinn G. Þórisson 2003d. Hreindýr á Austurlandi. Norðurstjarnan. 2. tbl. 6. árg.
Föstudagur 12. desember 2003:12-13

Skarphéðinn G. Þórisson 2003d. Hreindýr á Austurlandi. Norðurstjarnan. 2. tbl. 6. árg.
Föstudagur 12. desember 2003:12-13

Skarphéðinn G. Þórisson 2003c. Upplýsingar um hjarðir á einstökum veiðisvæðum og tillaga
Náttúrustofu Austurlands um ágangssvæði og veiðikvóta 2004. Náttúrustofa Austurlands.
Handrit.

Skarphéðinn G. Þórisson 2003c. Upplýsingar um hjarðir á einstökum veiðisvæðum og tillaga
Náttúrustofu Austurlands um ágangssvæði og veiðikvóta 2004. Náttúrustofa Austurlands.
Handrit.

Skarphéðinn G. Þórisson 2003c. Upplýsingar um hjarðir á einstökum veiðisvæðum og tillaga
Náttúrustofu Austurlands um ágangssvæði og veiðikvóta 2004. Náttúrustofa Austurlands.
Handrit.

Skarphéðinn G. Þórisson 2003b. Hreindýratalning á Snæfellshjörðinni 12. júlí 2003.
Náttúrustofa Austurland. Handrit.

Skarphéðinn G. Þórisson 2003a. Vöktun hreindýrastofnsins 2001-2002 og tillaga Náttúrustofu
Austurlands um veiðikvóta 2003. NA-030048. 25 bls.

Skarphéðinn G. Þórisson 2003. Athugun á fuglum með veglínum frá Vegaskarði að Svartfelli
norðan Möðrudals 24. júní 2001. Unnið fyrir Vegagerðina. NA-030049.

Skarphéðinn G. Þórisson. 2004. Hreindýr. Í: Íslensk spendýr, ritstj.Páll Hersteinsson,
myndhöfundur Jón Baldur Hlíðberg. Vaka-Helgafell. Reykjavík, bls. 232-243.

Aschfalk A, Thórisson SG, Denzin N. Apparent seroprevalence to Salmonella spp. in wild
reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Iceland. Handrit.

Skarphéðinn G. Þórisson og Inga Dagmar Karlsdóttir. 2001. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á
íslenska hreindýrastofninn. Glettingur 27-28 (2-3): 41-47.

Skarphéðinn G. Þórisson og Inga Dagmar Karlsdóttir. 2001. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á
íslenska hreindýrastofninn. Unnið fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands og Landsvirkjun.
NA-36. LV-2001/023. 122 bls.

Leah, A.Chase, Eugene H. Studier and Skarphedinn Thorisson 1994. Aspects of nitrogen and
mineral nutrition in Icelandic reindeer, Rangifer tarandus. Comp. Biochem. Physiol. 109A:
63-73.

Sigurður Emil Pálsson, Sigurður M. Magnússon, Elísabet D. Ólafsdóttir, Kristbjörn Egilsson og
Skarphéðinn Þórisson 1993. Geislavirkni í íslensku hreindýrakjöti 1990-1993. Í: Villt íslensk
spendýr, ritstj.Páll Hersteinsson og Guttormur Sigbjarnarson. Hið íslenska náttúrufræðifélag
og Landvernd. Reykjavík:319-326.

Pálsson, S.E., K. Egilsson, S. Þórisson, S.M. Magnússon, E.D. Ólafsdóttir and K. Indriðason
1993. Transfer of radiocaesium from soil and plants to reindeer in Iceland. Journal of
Environmental Radioactivity.

Skarphéðinn Þórisson og Páll Hersteinsson 1992. Hreindýratalning í apríl 1992. (Total
population count of reindeer in Iceland in April 1992). Fréttabréf veiðistjóra (Wildl.
Management News) 8: 33-35. In Icelandic with English summary.

Røed, K. H., Soldal, A. V. and Thórisson, S. 1985. Transferrin variability and founder effect in
Iceland reindeer, Rangifer tarandus L. - Hereditas 103: 161-164. Lund, Sweden.

Skarphéðinn Þórisson 2000. Hreindýr, saga þeirra og nýting til 1954. Múlaþing 27: 41-53.
Kristbjörn Egilsson og Skarphéðinn Þórisson 1983. Áhrif fyrirhugaðra virkjana á Austurlandi á
hreindýr og beitilönd þeirra. Orkustofnun, OS-83074/VOD-08. 65 bls.

Skarphéðinn Þórisson 2000–2002. Hreindýratalningar 2000-2002. Náttúrustofa Austurlands,
handrit.

Skarphéðinn Þórisson 1991–1999. Hreindýratalningar 1991–1995 og 1997–1999.
Veiðistjóraembættið, handrit.

Skarphéðinn G. Þórisson 1999. Hreindýr og raflínur. Áhrif tveggja 400 kVháspennulína frá
stöðvarhúsi Fljótsdalsvirkjunar að fyrirhuguðu álveri í Reyðarfirði á hreindýr. Unnið fyrir
Náttúrustofu Austurlands á Neskaupstað 11.–15. desember 1999.

Skarphéðinn G. Þórisson 1998. Hreindýr á Snæfellsöræfum. Glettingur 8 (2-3):39-42.

Skarphéðinn Þórisson, 1995: Dauðagildrur fyrir hreindýr.- Glettingur 5 (1): 50.

Skarphéðinn Þórisson 1993b. Hreindýr. Í: Samanburður á umhverfisáhrifum nokkurra
Tilhagana á stórvirkjun á Austurlandi (Austurlandsvirkjun), ritstj. Kristján Þórarinsson.
Samstarfsnefnd Iðnaðarráðuneytisins og Náttúruverndarráðs um orkumál (SINO). 120bls.

Skarphéðinn Þórisson 1993a. Hreindýr. Í: Villt íslensk spendýr, ritstj.Páll Hersteinsson og
Guttormur Sigbjarnarson. Hið íslenska náttúrufræðifélag og Landvernd. Reykjavik.

Skarphéðinn Þórisson 1992. Skipting hreindýrastofnsins í hjarðir og kvótinn 1992.
Hreindýratalningar. Glettingur 2. árg. 2. tbl.: 11-12.

Skarphéðinn Þórisson 1991. Hreindýratalning dagana 15.-21. apríl 1991. (Total population
count of reindeer in Iceland in April 1991). Fréttabréf veiðistjóra (Wildl. Management News)
7: 30-32. In Icelandic with English summary.

Skarphéðinn Þórisson 1987. Hreindýr. Í: Villt spendýr og fuglar, árekstrar við hagsmuni
mannsins. Ráðstefna Náttúruverndarráðs 7.-8. október 1984. Fjölrit Náttúruverndarráðs nr.
16: 110-120.

Thórisson, S. 1984. The history of reindeer in Iceland and reindeer study 1979-1981. Rangifer
4 (2): 22-38.

Skarphéðinn Þórisson 1983. Hreindýrarannsóknir 1979-1981, lokaskýrsla. Orkustofnun, OS-
83072/VOD-06. 210 bls.

Skarphéðinn Þórisson 1981. Hreindýrarannsóknir á Austurlandi, framvinduskýrsla nr. 2.
Orkustofnun, OS-81003/VOD06. 34 bls.

Skarphédinn Thórisson 1980. Status of Rangifer in Iceland. In (Reimers, E., Gaare, E. and
Skjenneberg, S. (eds.): Proc. 2nd Int. Reindeer/Caribou Symp., Rörös, Norway, 1979.
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Trondheim.

Skarphéðinn Þórisson 1980. Hreindýrarannsóknir á Austurlandi, framvinduskýrsla nr. 1.
Orkustofnun, OS-80005/ROD03. 45 bls.

Skarphéðinn Þórisson 1980. Hreindýr. Í Árni Einarsson (ritstj.): Villt spendýr. Rit Landverndar
7: 95-111

Skarphéðinn Þórisson 1979-1990. Hreindýratalningar1979-1982, 1984-1985, 1987-1990.
Menntamálaráðuneytið, handrit

Ýmislegt

Guðrún Óskarsdóttir, Skarphéðinn G. Þórisson og Agnes Brá Birgisdóttir (2018). Gróður og jarðvegsrof í Hvannalindum. Náttúrustofa Austurlands NA-180184

Snævarr Guðmundsson, Kristín Hermannsdóttir, Guðrún Óskarsdóttir, Skarphéðinn G. Þórisson, Hrafnhildur Ævarsdóttir, David Evans, Brynjúlfur Brynjólfsson og Björn Gísli Arason. (2018). Skúmey í Jökulsárlóni. Landmótun og lífríki. Náttúrustofa Suðausturlands. Höfn í Hornafirði.

Kristín Ágústsdóttir og Skarphéðinn G. Þórisson (2016). Nýsköpunarsjóður námsmanna og
náttúrustofan. Glettingur, tímarit um austfirsk málefni. 26. árg. 1.-2. (65-66): 73-76.

Skarphéðinn G. Þórisson (2016). Náttúra Austurlands. Ritstjóragrein. Glettingur, tímarit um
austfirsk málefni. 26. árg. 1.-2. (65-66): 5.

Ævar Petersen, Lars Hedenäs, Kristín Jónsdóttir, Róbert A. Stefánsson og Skarphéðinn G.
Þórisson (2016). Vatnamýs á Íslandi. Náttúrufræðingurinn 86 (1-2): bls. 28-41.

Helgi Hallgrímsson og Skarphéðinn G. Þórisson 2008 “Sjaldan bregður mjaldur af miði”
Glettingur 44 (17.árg. 1. tbl.): 20-25.

Skarphéðinn G. Þórisson 2008. Jan Mayen - seinni hluti. Glettingur 47 (18.árg. 1. tbl.): 23-31.

Skarphéðinn G. Þórisson 2008. Minjar í Kringilsárrana. Glettingur 48 (18.árg. 2. tbl.): 32-33

Skarphéðinn G. Þórisson 2007. Barrþröstur sést í annað sinn í Evrópu. Bliki 28: 59-60,
des.2007

Skarphéðinn G. Þórisson 2007. Jan Mayen - fyrri hluti. Glettingur 44 (17.árg. 1. tbl.): 8-14.

Skarphéðinn G. Þórisson. 2005. Apabrauðstré. Á sprekamó. Afmælisrit tileinkað Helga
Hallgrímssyni náttúrufræðingi sjötugum, 11. júní 2005. Ritstjóri: Sigurður Ægisson.
Bókaútgáfan Hólar.

Páll Pálsson og Skarphéðinn G. Þórisson 2001. Vesturöræfi. Glettingur 27-28 (11.árg. 2.-3.
tbl): 16-24

Helgi Hallgrímsson og Skarphéðinn G. Þórisson 1998. Náttúruspjöll vegna Fljótsdalsvirkjunar.
Austri 43 (31): 4.

Skarphéðinn G. Þórisson 1994. Náttúruvernd er nauðsyn. Glettingur 4 (1): 5.

Skarphéðinn G. Þórisson 1994. Pöddunafnaruglingur. Glettingur 4 (1): 40.

Skarphéðinn G. Þórisson 1994. Uppskipun á Úthéraði. Glettingur 4 (1): 41.

Skarphéðinn Þórisson 1992. Gönguferð um Vesturöræfi. Snæfell 12 (1): 24-25.

Skarphéðinn G. Þórisson 1991. Flökkufiðrildi heimsækja Ísland. Glettingur 27-28 (2-3): 41-47.

Skarphéðinn Þórisson 1984. Ungmennafélagsferð Jökuldælinga 1984. Afmælisrit
U.M.F.J.1925- 1985: 99-101

 Fyrirlestrar og veggspjöld:

Skarphéðinn G. Þórisson 2018. Hreindýr (Rangifer tarandus ) á Íslandi. Stofnstærð og stofnstærðarmælingar.  Verkmenntaskóli Austurlands 2. febrúar 2018

Skarphéðinn G. Þórisson 2018. Hreindýrin. Hádegisfyrirlestur fyrir  heilbrigðisstofnun Austurlands í Valaskjálf 23.mars 2018.

Skarphéðinn G. Þórisson 2018. Heiðagæsir og hreindýr á hásléttu Austurlands.  Með öræfin í bakgarðinum, ráðstefna um tengsl samfélags og hálendis á Austurlandi.  Egilsstöðum 24.-25. maí 2018.

Skarphéðinn G. Þórisson 2018. Fuglar og votlendi. Opinn fundur Votlendissjóðs á Reyðarfirði 27.júní 2018.

Skarphéðinn G. Þórisson 2018. Niðurstöður vöktunar í Kringilsárrana, hreindýr og heiðagæsir. Skrifstofa Vatnajökulsþjóðgarðs í Fellabæ 28.nóvember 2018

Skarphéðinn G. Þórisson 2017. Hreindýrin okkar  - 2. bekkur í Egilsstaðaskóla 31. mars 2017.

Skarphéðinn G. Þórisson 2017. Náttúra Úthéraðs -  Málþing tileinkað Jóni lærða - Hjaltalundur 3. nóvember 2017.

Skarphéðinn G. Þórisson 2017. Skúmey, heiðagæs, hreindýr, fýll og beit  - sýnishorn af verkefnum Náttúrustofu Austurlands sumarið 2017 - Rótarýklúbbur Héraðsbúa 10. október 2017.

Hreindýrin, vöktun og virkjanir 2000-2015, kynning fyrir Landsvirkjunar í Valaskjálf Egilsstöðum. 4. mars 2016.

Hreindýrin, vöktun og virkjanir, kynning fyrir Landsvirkjunar í Fljótsdalsstöð. 23. febrúar 2016.

Grasafræðikennsla í Fjallamennskuáfanga við FAS, Höfn í Hornafirði. 2011-2012

Íslensku hreindýrin. Saga og vistfræði. Námskeið fyrir verðandi leiðsögumenn með hreindýraveiðum. Egilsstaðir, 2009.

Hreindýr. Fyrirlestrar á námskeiði SAMLÍFS um íslensk spendýr. Júní 2012.

Fyrirlestur um náttúruvernd. Íbúaþing á Eiðum. 21.2.2008.

Hreindýr á Austurlandi-Veiðisvæði. Námskeið fyrir hreindýraveiðimenn. Reykjavík. ÞNA. 6. febrúar 2008.

Hreindýr á Austurlandi-Veiðisvæði. Námskeið fyrir hreindýraveiðimenn. Akureyri. ÞNA. 29. janúar 2008.

Póster á CARMA workshop í Vancouver, Kanada. Nóvember 2007.

Vöktun og rannsóknir á hreindýrum. Náttúrustofuþing, Bolungavík. Nóvember 2007.

Saga og lifnaðarhættir hreindýra á Íslandi. Minjasafn Austurlands. Egilsstaðir. 1. ágúst, 2007.

Fuglar. Málþing um Gerpisfriðland kl. 16-18 Kirkju- og menningarmiðstöðinni á Eskifirði. Með Halldóri W. Stefánssyni. 15. apríl 2007.

Fortíð og framtíð hreindýra á Íslandi. Skotvís, Grand hótel. 3. maí 2007.

Hreindýr. Málþing um Gerpisfriðland, kl. 16-18 Kirkju- og menningarmiðstöðinni á Eskifirði. 15. apríl 2007.

Saga, visfræði og vöktun hreindýra. Kynning fyrir veiðimenn, Egilsstaðir. 12. mars 2007.

Veiðilendur. Kynning fyrir hreindýraveiðimenn. Reykjavík. 4. mars 2007.

Vöktun og rannsóknir á hreindýrum. Náttúrustofuþing, Bakkaflöt, Skagafirði. 30. september 2006.

Hreindýr á Austurlandi-Veiðisvæði. Námskeið fyrir hreindýraveiðimenn. Reykjavík. 19. mars 2004.

Vöktun og rannsóknir. Aðalfundur Félags Leiðsögumanna með hreindýraveiðum. Egilsstaðir. 28. febrúar 2004.

Far og fuglar. Fyrirlestur í Náttúrustofu Austurlands með Halldóri W. Stefánssyni. 8. maí 2003.

Seminar on Environmental matters for workers with construction Kárahnjúkavirkjun.
Landsvirkjun. 15. janúar 2003.

Kynning á fundi Hreindýraráðs á Breiðdalsvík. 27. nóvember 2002.

Kárahnjúkavirkjun. Námskeið um umhverfismál fyrir starfsmenn við virkjunarframkvæmdir. Landsvirkjun. Skriðuklaustur og vinnubúðir Kárahnjúkavirkjunar. Haust 2002.

Hreindýrarannsóknir og vöktun stofnsins 2000-2001. Egilsstaðir. 8. júní 2001.

Náttúruvernd á Íslandi. Ferða- og farþegafræði. Ökuskóli Austurlands Egilsstöðum. 13. maí 2001, 1. maí og 13. mars 2004.

Skógur og hreindýr. Hótel Hérað Egilsstöðum. 21. febrúar 2002.

Hreindýrarannsóknir og vöktun stofnsins 2000-2001. Egilsstaðir. 8. júní 2001.

Náttúruvernd á Íslandi. Ferða- og farþegafræði. Ökuskóli Austurlands Egilsstöðum. 13. maí 2001, 1. maí og 13. mars 2004.

Fuglar við Egilsstaði að vorlagi. Egilsstaðaskóli. 30. apríl 2001.

Íslensku hreindýrin-Vöktun. Námskeið fyrir leiðsögumenn með hreindýraveiðum. Egilsstaðir. 31. mars 2001.

Íslensku hreindýrin - Saga og vistfræði. Námskeið fyrir verðandi leiðsögumenn með hreindýraveiðum. Egilsstaðir. 30. mars 2001.

Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á íslenska hreindýrastofninn - Tillaga að rannsóknum. Með Páli Hersteinssyni. Landsvirkjun. Reykjavík. 2001.

Hálendið norðan Vatnajökuls. Leiðsagnarnám. 2000.

Vöktun hreindýrastofnsins. Kynning. 26. júlí 2000.

Fuglar í Fjarðabyggð. Á degi umhverfisins. 25. maí 2000.

 

 

 

Náttúrustofa Austurlands

  • Kt: 461094-2529
  • Sími: 477-1774
  • Netfang: na(hjá)na.is

Starfsstöð í Neskaupstað

Bakkavegi 5
740 Neskaupstaður

Starfsstöð á Egilsstöðum

Tjarnarbraut 39b
700 Egilsstaðir