Stunning Instagram Logo Vector Free Download 43 For New Logo with Instagram Logo Vector Free Download 1 1024x1024 fb40x40 unionjack

2018 Ester LogoNA PDF vefstr

logona314

Skýrslur frá 1999-2000

31. Könnun á lífríki á fyrirhuguðum vegarstæðum vegna nýbyggingar Suðurfjarðavegar um Kambanesskriður.
30. Áætlað umfang raskaðs skóglendis, votlendis og ræktaðs lands vegna framkvæmda við Fljótsdalslínur 3 og 4.
29. Notkun nærumhverfis og vettvangskennslu í náttúrufræði og umhverfisfræðikennslu í Neskaupstað.
      Verkefni styrkt af nýsköpunarsjóði námsmanna.   Nóvember 2000.  
28. Skráning og flokkun fjörugerða og fjöruvista. Verkefni styrkt af nýsköpunarsjóði námsmanna.  
27. Athuganir á fuglum á áhrifasvæði Kröfluvirkjunar.   
26. Könnun á mikilvægi leirunnar í botni Seyðisfjarðar fyrir fugla.   
25. Könnun á lífríki leirunnar í botni Seyðisfjarðar.
24. Útbreiðsla varpfugla á Austfjörðum. Könnun árið 1999 í reitum 7247,7248, 7249, 7347, 7348, 7349, 7447,
      7448, 7449, 7547, 7548, 7549. Framvinduskýrsla. Verkefni styrkt af  Náttúruverndarsamtökum Austurlands.
23. Könnun á lífríki fjörunnar í Innri Gleðivík.   
22. Gróðurkort af fjallinu ofan við Eskifjörð, frá Bleiksá að Mjóeyri.
21. Staðardagskrá 21: Ástand umhverfismála í Fjarðabyggð.   
20. Gróðurfar á fyrirhuguðum vegarstæðum vegna vegabóta á Upphéraðsvegi í Fljótsdal.

 

Skýrslur frá 1996-1998

19.  Hreindýr og raflínur. Áhrif tveggja 400 kV háspennulína frá stöðvarhúsi Fljótsdalsvirkjunar að fyrirhuguðu
       álveri í Reyðarfirði á hreindýr.  
18. Fljótsdalslínur 3 og 4. Gróðurfar við fyrirhuguð línustæði. 
17. Gróðurathuganir á fyrirhuguðum vegarstæðum í Kinnarlandi í Vopnafirði. 
16. Greinargerð um gróðurathugun við Brekku í Fljótsdal.
15. Greinargerð um gróðurfar á vegarstæði frá Ytri Hlíðarhvammi að Merkigróf í Selárdal.
14. Fuglalíf í Fjarðabotnum á Austfjörðum 1998.
13. Fuglaathuganir í Reyðarfirði vegna fyrirhugaðs álvers.  
12. Gróðurathugun á mögulegum sorpförgunarstöðum á Vopnafirði og Bakkafirði.  
11. Description and mapping of vegetation in Reyðarfjörður, Iceland.
10. Könnun á gróðurfari í Njarðvík eystri.  

9. Nokkur atriði varðandi fuglalíf í botni Eskifjarðar.  
8. Nokkrir punktar um gróðurfar á svæðinu frá Stafdal og út á Brún í hlíðum Bjólfsins.  
7. Gróðurfar á framkvæmdasvæðum vegna snjóflóðavarna í Bjólfinum á Seyðisfirði.  
6. Fuglalíf undir Bjólfi í Seyðisfirði 1997.  
5. Gróðurfar í fjallinu ofan við Neskaupstað.   
4. Fuglalíf ofan byggðar í Neskaupstað 1997.
3. Könnun á leiru í Fossárvík í Berufirði.  
2. Greinargerð um gróðurathugun á svæðum sem til greina koma sem sorpurðunarsvæði fyrir Vopnafjarðarsvæðið. sorpurðunarsvæði fyrir Vopnafjarðarsvæðið.   
1. Greinargerð um gróðurskoðun á fyrirhuguðu vegarstæði og grjótnámssvæði á Kolbeinstanga.grjótnámssvæði á Kolbeinstanga.

Náttúrustofa Austurlands

  • Kt: 461094-2529
  • Sími: 477-1774
  • Netfang: na(hjá)na.is

Starfsstöð í Neskaupstað

Bakkavegi 5
740 Neskaupstaður

Starfsstöð á Egilsstöðum

Tjarnarbraut 39b
700 Egilsstaðir