Stunning Instagram Logo Vector Free Download 43 For New Logo with Instagram Logo Vector Free Download 1 1024x1024 fb40x40 unionjack

2018 Ester LogoNA PDF vefstr

logona314
  • Útgefið efni

Skýrslur 2022 - 2024

Það stendur yfir vinna við breytingar á tengingum á bak við skýrslurnar okkar
Ef þið rekist á að ótengdar skýrslur má gjarnan senda fyrirspurn á na(hjá)na.is

2024

251. Vöktun verndarsvæða árið 2023 á Austurlandi.

2023

250. 
249. Tillögur Náttúrustofu Austurlands að hreindýrakvóta ársins 2024.
248. Vöktun íslenska grágæsastofnsins 2020 - 2022 Lokaskýrsla.
247.
246. Grunnrannsóknir á þörungum í fjöru -við eldissvæðin Kolmúla, Hafranes og Vattarnes í Reyðarfirði
245. Vegabætur á Uxahryggjaleið frá Brautartungu að Kaldadalsvegi. Gróðurrannsóknir vegna fyrirhugaðra framkvæmda.
244. Laxar fiskeldi ehf. Umhverfisvöktun 2022.
243
242. Gróður á áhrifasvæði fyrirhugaðs vindorkugarðs á Mosfellsheiði.
241. Alcoa Fjarðarál. Umhverfisvöktun 2022.
241. Alcoa Fjarðarál. Umhverfisvöktun 2022, viðaukar. 
240. Vöktun Flóru og fánu í fólkvöngum Fjarðabyggðar. Áfangaskýrsla 2022
239. Vöktun verndarsvæða sumarið 2022 á Austurlandi
238. Stækkun Mjóeyrarhafnar,  3. og 4. áfangi. Gróðurrannsóknir vegna fyrirhugaðra framkvæmda.
237. Fuglalíf á Hrauni við Garpsdal og nærsvæðum. Rannsóknir vegna fyrirhugaðs vindmyllugarðs.

2022

236. Vöktun hreindýra 2022 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2023.
235. Rannsóknir á botnseti í sjó við hámark lífmassa á fiskeldissvæði við Vattarnes í Reyðarfirði.
234. Rannsóknir á botnseti í sjó á hvíldartíma fiskeldissvæðisins við Sigmundarhús í Reyðarfirði.
233. Rannsókn á botnseti í sjó við fiskeldissvæðið Gripalda í Reyðarfirði. Nærsvæðisvöktun eftir hvíld.
232. Engin skýrsla með þessu númeri.
231. Fjarðarheiðagöng - Viðbótarrannsókn á gróðri vegna nýrra valkosta (B og C) á Suðurleið. Unnið fyrir Vegagerðina.
230. Fuglalíf á Berufirði frá apríl 2021 til mars 2022
229.
Laxar fiskeldi ehf. Umhverfisvöktun 2021.
228. Rannsóknir á Botnseti við fiskeldissvæðið Gripalda í Reyðarfirði.
227. Alcoa Fjarðaál Umhverfisvöktun 2021, Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og Hafrannsóknastofnun fyrir Alcoa Fjarðaál.
226. Vöktun hreindýra 2021 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2022
225. Könnun á aldurs- og tegundasamsetningu svartfugla afla á Austfjörðum 2020-2021
224. Greiningar á aldurs- og tegundasamsetningu svartfugla út frá útlitseinkennum vængja

 Skýrslur 2021

223. Vöktun íslenska grágæsastofnsins. Áfangaskýrsla 2021
222. Náttúruvernd og efling byggða
221. Vöktun verndarsvæða á Austurlandi 2021
220. Endurheimt vistkerfis. Tilraunastofa færð út í felt
         - notkun á hellum í vistfræðirannsóknum í straumvötnum. Lokaskýrsla
219. Rannsókn á botnseti í sjó við fiskeldissvæðið. Gripalda í Reyðarfirði Nærsvæðisvöktun við hámark lífmassa
218. Grunnrannsókn á botnseti í sjó við fiskeldissvæðið  Vattarnes í Reyðarfirði
217. Fluoride concentration in reindeer jaw bones.
         Pre- and Post-Alcoa Fjarðaál aluminium smelter in Reyðarfjörður - Iceland
216. Rannsóknir á botnseti í sjó á hvíldartíma
         fiskeldissvæðisins við Sigmundarhús í Reyðarfirði
215. Fjarðarheiðargöng - Viðbótarrannsókn á gróðri vegna breyttrar legu vegar í Seyðisfirði

214. Fuglarannsóknir á áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar 2004-2020
213. Burðarsvæði Snæfellshjarðar 2005-2020
212. Fjarðarheiðargöng. Mat á áhrifum vegaframkvæmda á landslag
211. Gróðurframvinda í lúpínubreiðum á Austurlandi

210. Laxar fiskeldi ehf Umhverfisvöktun 2020
209. Rannsóknir á sjó og botnseti við fiskeldissvæðið Bjarg í Reyðarfirði Niðurstöður sniðvöktunar (MOM C)
208.  Alcoa Fjarðaál Umhverfisvöktun 2020, Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og
          Nýsköpunarmiðstöð Íslands fyrir Alcoa Fjarðaál
208.  Alcoa Fjarðaál Umhverfisvöktun 2020, Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og
          Nýsköpunarmiðstöð Íslands fyrir Alcoa Fjarðaál. Viðaukar

206. Vöktun hreindýra 2020 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2021
205. Gróður, fuglar, hreindýr og lífmassi birkiskóga á áhrifasvæði mögulegra veglína á nýjum vegi um Fjarðarheiðargöng


         Náttúruvernd og efling byggða. Áfangaskýrsla úr verkhluta 2 - Hagrænar sviðsmyndir

 Skýrslur 2020

        
          Náttúruvernd og efling byggða. Áfangaskýrsla úr verkhluta 1 - Val og lýsing svæða

207. Vöktun íslenska grágæsastofnsins. Áfangaskýrsla 2020
204. Gróður í Garpsdal og á Hrauni við Gilsfjörð. Rannsóknir vegna fyrirhugaðs vindmyllugarðs
203. Rannsóknir á botnseti í sjó við hámark lífmassa á fiskeldissvæði við Bjarg í Reyðarfirði
          Niðurstöður nærsvæðisvöktunar (MOM B)
202. Vöktun á ágangi ferðamanna á 7 svæðum á Austurlandi sumarið 2020
201. Fuglalíf á Brekknaheiði Rannsóknir vegna fyrirhugaðra breytinga á vegstæði
200. Laxar fiskeldi ehf Umhverfisvöktun 2018 og 2019

199.  Alcoa Fjarðaál Umhverfisvöktun 2019, Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands
          og Nýsköpunarmiðstöð Íslands fyrir Alcoa Fjarðaál

199.  Alcoa Fjarðaál Umhverfisvöktun 2019, Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og
          Nýsköpunarmiðstöð Íslands
fyrir Alcoa Fjarðaál. Viðaukar
198. Gróður á Brekknaheiði. Rannsóknir vegna fyrirhugaðra breytinga á vegi
197. Vöktun hreindýra 2019 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2020
196. Rannsóknir á botnseti í sjó við hámark lífmassa á fiskeldissvæði við Sigumundarhús í Reyðarfirði.

         Niðurstöður sniðvöktunar (MOM-C)
195. Fuglalíf á Hrauni á Garpsdalsfjalli og nærsvæðum. Rannsóknir vegna fyrirhugaðs vindmyllugarðs

 

Skýrslur 2019

194. Reindeer winter forage. Long-term monitoring research
193. Gróður í Garpsdal og á Hrauni rannsóknir vegna fyrirhugaðs vindmyllugarðs
192. Frumathugun á vetrarafkomu íslenskra hreinkálfa
191. Gróður og fuglar ofan Öldunnar og Bakkahverfis á Seyðisfirði.
          Rannsóknir vegna fyrirhugaðra framkvæmda við snjóflóðavarnir

190. Rannsóknir á botnseti í sjó í nærumhverfi fiskeldissvæðisins við Sigmundarhús í Reyðarfirði
189. External Environmental Monitoring Alcoa - Fjarðaál Smelter Reyðarfjörður -
         Summary of analytical resaults of fluoride in 
vegetation, air, jaw bones and
         marine environment from 2004 – 2018

188. Gróður og fuglar á Kambanesi - Rannsókn vegna fyrirhugaðra framkvæmda.
          Unnið fyrir Thesauro Praetor Sam.

187. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2018 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2019
186. Alcoa Fjarðaál Umhverfisvöktun 2018.. Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og
         Nýsköpunarmiðstöð Íslands
fyrir Alcoa Fjarðaál. Viðaukar.
185. Áhrif yfirfallsvatns úr Hálslóni á botnlæga þörunga og hryggleysingja í Jökulsá á Dal

Skýrslur 2018

Rit Umhverfisstofnunar um ágang fugla í ræktað land
Rit Umhverfisstofnunar um ágang fugla í ræktað land - styttri útgáfa sem birtist í Bændablaðinu

184. Gróður og jarðvegsrof í Hvannalindum
183. Gróðurbreytingar 2006-2017 við Lagarfljót og Jökulsá á Dal á Úthéraði, áhrif Kárahnjúkavirkjunar
182. Gróðurvöktun á Vesturöræfum. Samanburður á samsetningu og þekju gróðurs árin 2007 og 2017
181. Gróður, fuglar og vatnalíf í Þverárdal í Vopnafirði - rannsóknir vegna fyrirhugaðrar allt að 6 MW virkjunar
180. Ekki keyra á hreindýr! / Reduce reindeer road kills!
179. Gróðurfar og fuglalíf við Hverfisfljót - Endurskoðun 2018 vegna 9.5 MW virkjunar.
178. Útbreiðsla og þéttleiki seiða í vatnakerfi Sléttuár.
177. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2017 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2018
176. Alcoa Fjarðaál Umhverfisvöktun 2017. Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og Nýsköpunarmiðstöð Íslands

         fyrir Alcoa Fjarðaál. Viðaukar.

 

Skýrslur 2017

175. Rannsóknir á lífríki Seyðisfjarðar - Botndýr, mælingar á seti, fuglar og þörungar í fjöru
174. Rannsóknir á lífríki Stöðvarfjarðar - Botndýr, mælingar á seti, fuglar og þörungar í fjöru
173. Þeistareykjavegur - Mat á uppgræðslu vegfláa með gróðurtorfum. Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og
         Náttúrustofu Norðausturlands fyrir Landsvirkjun
172. Rannsóknir á lífríki í botni Eskifjarðar - Fuglar, botndýr í sjó og leiru og seiði í ám
171. Botndýr við Eyri í Reyðarfirði. Skýrsla unnin af Alta, Náttúrustofu Austurlands og RORUM fyrir Fjarðabyggð
170. Gróðurvöktun á Fljótsdalsheiði. Samanburður á samsetningu og þekju gróðurs árin 2008 og 2016
169. Vatna- og sundfuglar á Jökulsá á Dal og endur á Lagarfljóti og á vötnum á Fljótsdalsheiði árið 2016
168. Alcoa Fjarðaál Umhverfisvöktun 2016. Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og Nýsköpunarmiðstöð Íslands
         fyrir Alcoa Fjarðaál. Viðaukar.
167. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2016 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2017
166. Heiðagæsarannsóknir á vatnasviði Kárahnjúkavirkjunar árið 2016.
165. Rannsóknir á lífríki Viðfjarðar - Fuglar, botndýr og seiði í ám.
164. Rannsóknir á lífríki Hellisfjarðar - Fuglar, botndýr og seiði í ám.

Skýrslur 2016

Glettingur tímarit um austfirsk málefni 65-66, 26.árg. 1.-2. tbl 2016. - Tileinkað 20 ára afmæli Náttúrustofu Austurlands.

163. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2015 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2016.
162. Botndýrarannsóknir og efnagreiningar á sjó og seti vegna fiskeldis í Berufirði 2015.
161. Vatna- og sundfuglar á Jökulsá á Dal og endur á Lagarfljóti og vötnum á Fljótsdalsheiði árið 2015..
160. Alcoa Fjarðaál Umhverfisvöktun 2015. Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og Nýsköpunarmiðstöð Íslands
         fyrir Alcoa Fjarðaál. Viðaukar
159. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2014.
158. Gróðurvöktun í Kringilsárrana. Samanburður á samsetningu og þekju gróðurs árin 2006 og 2015.
157. Heiðagæsir í varpi og felli á áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar árið 2015.
156. Íslenski grágæsastofninn 2012: Fjöldi og dreifing á láglendi að vorlagi.
155. Áhrif ásprautunar steypu á sýrustig og leiðni frárennslisvatns úr Norðfjarðargöngnum.

 

 

Skýrslur 2015

154. Burðarsvæði Snæfellshjarðar 2005-2013 - Mat á áhrifum virkjunar.
153. Gróður og fuglar á áhrifasvæði ofanflóðavarna neðan Urðarbotna og Nesgils í Norðfirði.
152. Rannsóknir á lífríki Viðfjarðar - Fuglar, botndýr og seiði í ám.
150. Vatna- og sundfuglar á Jökulsá á Dal og endur á Lagarfljóti og á vötnum á Fljótsdalsheiði árið 2014. 
149. Alcoa Fjarðaál Viðbótarvöktun 2014.

148. Alcoa Fjarðaál Umhverfisvöktun 2014.. Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og Nýsköpunarmiðstöð Íslands
         fyrir Alcoa Fjarðaál. Viðaukar.

147. Heiðagæsir á vatnasvæði Kárahnjúkavirkjunar árið 2014.
146.
Gróðurfar á fyrirhugaðri leið Kröflulínu 3. Endurútgefin.

145. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2014 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2015.

 

Skýrslur 2014 

144. Vetrartalning hreindýra 22.-30.mars 2014.
143.
Stöðuskýrsla. Rannsóknir á smádýrum og þörungum í Jökulsá á Dal 2014.
142.
Áhrif gruggs á vatnalífríki Hrafnkelsár niðurstöður vöktunar 2013.
141. Stafrænn ferðafélagi á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Hlustaðu - sjáðu - upplifðu.
140. Snæfellshjörð. Áhrif náttúru og manna á líf Snæfellshjarðar í ljósi vöktunar síðustu áratugi
         og staðsetninga hreinkúa með GPS-hálskraga 2009-2011.

139. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á grágæsir.
138. Fallryksmælingar við Hálslón og í byggð á Fljótsdalshéraði sumarið 2013.

137. Alcoa Fjarðaál Umhverfisvöktun 2013. Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og
         Nýsköpunarmiðstöð Íslands fyrir Alcoa Fjarðaál.

136. Vöktun skúms á Úthérað 2005-2013.
135. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2013 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2014. 
134. Gróðurfar á fyrirhugaðri leið Hólasandslínu 3

133. Andatalningar á Lagarfljóti og á Fljótsdalsheiði árið 2013.
132. Heiðagæsaathuganir á Snæfellsöræfum 2013.
131. Gróðurfar á fyrirhugaðri leið Kröflulínu 3

Skýrslur 2013

130.Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2012.
129. Áhrif gruggs á vatnalífríki Glúmsstaðadalsár og Hrafnkelsár. Niðurstöður vöktunar 2012. 
128. Vöktun hreindýrastofnsins 2012 og tillaga Náttúrustofu Austurlands um veiðikvóta og ágangssvæði 2013.  

127. Heiðagæsaathuganir á Snæfellsöræfum 2012. 
126. Hávellur á Lagarfljóti og vötnum á Fljótsdalsheiði árið 2012.
125. Alcoa Fjarðaál Umhverfisvöktun 2012. Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og
          Nýsköpunarmiðstöð Íslands fyrir Alcoa Fjarðaál. Viðaukar.
124. Kárahnjúkavirkjun. Fallryksmælingar við Hálslón, á Brúaröræfum og í byggð á Fljótsdalshéraði sumarið 2012.  

Skýrslur 2012

123. Áhrif gruggs á vatnalífríki Glúmsstaðadalsár og Hrafnkelsár. Niðurstöður vöktunar 2011.
122. Vöktun heiðagæsa á Snæfellsöræfum 2011. Áhrif kárahnjúkavirkjunar á heiðagæsir.
121. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2011 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2012.
120. Hávellutalningar á Lagarfljóti og á vötnum í Fljótsdalsheiði 2011.
119. Vöktun skúms á Úthéraði. Úttekt á varpi við Jökulsá á Dal 2011. 
118. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2011. 
116. Álver Alcoa Fjarðaáls. Umhverfisvöktun í Reyðarfirði 2011. Gróður og yfirborðsvatn.

117. Kárahnjúkavirkjun. Fallryksmælingar við Hálslón, á Brúaröræfum og í byggð á Fljótsdalshéraði sumarið 2011.         
115. Botndýrarannsóknir vegna fiskeldis í Berufirði 2011.

Skýrslur 2011

114. Álver Alcoa Fjarðaáls Flúoríð í "vetrarheyi"
113. Vöktun heiðagæsa á vatnasviði Jökulsár á Dal og Jökulsár í Fljótsdal 2005-2010. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á heiðagæsir.

112. Áhrif gruggs á vatnalífríki Glúmsstaðadalsár. Niðurstöður vöktunar 2010.
111. Fuglar og hreindýr í Hrafnkelsdal.
110. Hávellutalningar á Lagarfljóti 2010.
109. Tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2011 og vöktun Náttúrustofu Austurlands 2010. 
108. Álver Alcoa Fjarðaáls Umhverfisvöktun í Reyðarfirði 2010.Gróður og yfirborðsvatn.
107. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2010.
106. Jökuldalsvegur (923) um Hrafnkelsdal Groðurfar og verndargildi landslags.
105. Kárahnjúkavirkjun, Fallryksmælingar við Hálslón, á Brúaröræfum og í byggð á Fljótsdalshéraði sumarið 2010.
104. Vöktun kræklingalirfa í svifi á Austurlandi árið 2010, Skýrsla til Vaxtarsamnings Austurlands.

Skýrslur 2010

Hreindýr, bæklingur sem hefur að geyma almennar upplýsingar um hreindýr. 

103. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2009 og tillaga um ágangssvæði og veiðikvóta 2010.
102. Gróðurvöktun á Vesturöræfum, Kringilsárrana og Fljótsdalsheiði með notkun gervitunglamynda, Samanburður á milli ára
         2002, 2007 og 2008. 

101. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2009.
100. Hávellutalningar á Lagarfljóti og varpdreifing skúms á Úthéraði 2009.
99.   Kárahnjúkavirkjun, Fallryksmælingar við Hálslón, á Brúaröræfum og í byggð á   Fljótsdalshéraði sumarið 2009.
98.   Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillaga að verndaráætlun.
97.   External Environmental Monitoring Alcoa-Fjarðaál Smelter in Reyðarfjörður Results of on-going
        monitoring from 2006 to 2009 and comparison with the baseline survey from 2004 and 2005
.

96.  Fuglar og spendýr á Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

Skýrslur 2009

95. Gróðurvöktun á Fljótsdalsheiði með notkun gervitunglamynda og gróðurreita.  
94. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2008 og tillaga um ágangssvæði og veiðikvóta 2009.
93. Glúmstaðadalsá, Niðurstöður vöktunar 2008 og samanburður á áhrifum vatnstennslis, bergsalla
       og sets úr borgöngum á smádýralíf.

92. External Environmental Monitoring. Fjarðaál-Alcoa Smelter Reyðarfjörður. Summary of field activities
       in 2008 by Náttúrustofa Austurlands.

91. Ofanflóð á vegarstæði nýs Axarvegar, frá Skriðuvatni í Berufjörð.
90. Gróður,fuglar,hreindýr og verndargildi á og við vegarstæði yfir Öxi, í Skriðdal og um  botn Berufjarðar.
89. Lífríki í fjöru og leiru í Berufirði.
88. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2008.
87. Gróðurfar á framkvæmdasvæði við Bakka norðan Húsavíkur.
86. Kárahnjúkavirkjun, Fallryksmælingar á Brúaröræfum, við Hálslón á Fljótsdalshéraði sumarið  2008.
84.b Staða hreindýrarannsókna á áhrifasvæðum Káranhjúkavirkjunar 2008.

Skýrslur 2008

85. Úttekt á fuglum við Hverfisfljót vegna fyrirhugaðrar virkjunar við Hnútu.
84. Kárahnjúkavirkjun, Fallryksmælingar á Brúaröræfum, við Hálslón og á Fljótsdalshérað sumarið 2007.
83. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2007 og tillaga um ágangssvæði og veiðikvóta 2008 Lagt fyrir Hreindýraráð
       og veiðistjórnunarsvið Umhverfisstofnunnar á fundi þann 13. nóvember 2007.

82. Gróðurvöktun á Vesturöræfum með notkun gervitunglamynda.
81. Glúmsstaðadalsá, Niðurstöður vöktunar 2007 á áhrif vatnsrennslis, Bergsalla og sets úr borgöngum á smádýralíf.
80. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2007.
79.b Gróðurfar á vegarstæðum í Norðfjarðardal og Fannardal.
79. Gróðurfar, dýralíf og verndargildi á vegarstæðum inni í Norðfjarðardal,Fannardal og á Eskifirði.
78. Ofanflóð á vegarstæði Norðfjarðarvegar um Norðfjarðargöng.

Skýrslur 2005

Ónúmeruð. Tillaga Náttúrustofu Austurlands um ágangssvæði og veiðikvóta 2005. 
66. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2005.
65. Baseline Survey Report. External Environmental Monitoring. Ecological Survey

Ónúmeruð - Tillaga Náttúrustofu Austulands um ágangssvæði og veiðikvóta 2006.
64. Glúmsstaðadalsá, Smádýralíf og áhrif vatnsrennslis, bergsalla og sets úr borgöngum.
63. Byggingarár húsa á Búðum í Fáskrúðsfirði. Neskaupstaður.
62. Gróður á fyrirhuguðu efnislosunarsvæði milli Lagarfoss og Ekru.
61. Gróðurfar, dýralíf og verndargildi á vegarstæðum í Hofsárdal og Vesturárdal.

Skýrslur 2004

Ónúmeruð. Tillaga Náttúrustofu Austurlands um ágangssvæði og veiðikvóta 2004.
60. Gróðurfar og dýralíf á áhrifasvæðum virkjunar í Fjarðará í Seyðisfirði.  
59. Gróðurfar í friðlandinu við Miklavatn í Skagafirði.
58. Af hverju eru lyngbúi og súrsmæra sjaldgæfar tegundir á Íslandi? Verkefni styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna.  
57. Lykiltölur fyrir Austur-Héraði - tillögur.
56. Staðardagskrá 21. Stöðumat á Austur-Héraði.  
55. Byggingarár húsa á Fáskrúðsfirði.  

Skýrslur 2003

Ónúmeruð. Sníkjudýr í hreindýrskálfum. Lokaskýrsla til Nýsköpunarsjóðs námsmanna.
54. Hólmanes og Hólmaháls- lífríki og verndargildi svæðisins.     
53. Gróðurfar og fuglalíf í fjallinu ofan við Neskaupstað. - Tröllagiljasvæði.    
52. Gróðurfar við veglínu frá Hofi að Steinkoti í Vatnsdal.
51. Gróðurathuganir á Vegarstæði að fyrirhuguðum jarðgöngum undir Almannaskarð.
50. Gróðurathuganir á nokkrum svæðum á veglínu frá Vegaskarði að Langadalsá.
49. Athugun á fuglum með veglínu frá Vegaskarði að Svartfelli norðan Möðrudals 24. júní 2001.
48. Vöktun hreindýrastofnsins 2001-2002 og tillaga Náttúrustofu Austurlands um veiðikvóta árið 2003.  

Skýrslur 2002

Ónúmeruð. Ofanflóð á Eskfirði. Unnið í samvinnu við Veðurstofu Íslands.
47. Gróðurfar við Kröflulínu 3.
46. Greinargerð um gróðurfar á vegastæði austan Jökulsár á Breiðarmerkursandi. 
45. Fjörulíf í Reyðarfirði. Samantekt fyrri rannsókna.
44. Hreindýr og skógur. Skógrækt Fljótsdalshéraðs og ágangur hreindýra í ungskógum. 

43. Könnun á tegundasamsetningu túna á láglendissvæðum í Fljótsdal. Áfangaskýrsla.  
42. Vöktun hreindýrastofnsins 2000-2001 og tillaga Náttúrustofu Austurlands um veiðikvóta árið 2002.

Skýrslur 2001

Staðardagskrá 21 í Fjarðabyggð. 1. Útgáfa.  
40. Möguleikar á notkun plantna sem vaktara á loftmengun frá álverum. Verkefni styrkt af nýsköpunarsjóði námsmanna. Verkefni styrkt af nýsköpunarsjóði námsmanna.
39. Gróðurfar á vegarstæðum við Hauksstaði og Hvanná á Jökuldal.
38. Gróðurathugun á efnistökusvæði við Fláajökul, austan Hólmsár.
37. Byggingarár húsa á Eskifirði. Unnið fyrir Veðurstofu Íslands.  
36. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á íslenska hreindýrastofninn.  
35. Gróðurlendi á áhrifasvæði álvers í Reyðarfirði með 280.000 og 420.000 tonna ársframleiðslu. 
34. Mat á verndargildi landlagsheilda í Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði vegna mats á umhverfisáhrifum  jarðganga. 
33. A. Gróðurfar við Reykjanesbraut.
33. B. Gróðurkort - Gróðurfar við Reykjanesbraut. 
32. Könnun á gróðri og dýralífi á vegarstæðum í Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði vegna jarðganga.

Skýrslur frá 1999-2000

31. Könnun á lífríki á fyrirhuguðum vegarstæðum vegna nýbyggingar Suðurfjarðavegar um Kambanesskriður.
30. Áætlað umfang raskaðs skóglendis, votlendis og ræktaðs lands vegna framkvæmda við Fljótsdalslínur 3 og 4.
29. Notkun nærumhverfis og vettvangskennslu í náttúrufræði og umhverfisfræðikennslu í Neskaupstað.
      Verkefni styrkt af nýsköpunarsjóði námsmanna.   Nóvember 2000.  
28. Skráning og flokkun fjörugerða og fjöruvista. Verkefni styrkt af nýsköpunarsjóði námsmanna.  
27. Athuganir á fuglum á áhrifasvæði Kröfluvirkjunar.   
26. Könnun á mikilvægi leirunnar í botni Seyðisfjarðar fyrir fugla.   
25. Könnun á lífríki leirunnar í botni Seyðisfjarðar.
24. Útbreiðsla varpfugla á Austfjörðum. Könnun árið 1999 í reitum 7247,7248, 7249, 7347, 7348, 7349, 7447,
      7448, 7449, 7547, 7548, 7549. Framvinduskýrsla. Verkefni styrkt af  Náttúruverndarsamtökum Austurlands.
23. Könnun á lífríki fjörunnar í Innri Gleðivík.   
22. Gróðurkort af fjallinu ofan við Eskifjörð, frá Bleiksá að Mjóeyri.
21. Staðardagskrá 21: Ástand umhverfismála í Fjarðabyggð.   
20. Gróðurfar á fyrirhuguðum vegarstæðum vegna vegabóta á Upphéraðsvegi í Fljótsdal.

 

Skýrslur frá 1996-1998

19.  Hreindýr og raflínur. Áhrif tveggja 400 kV háspennulína frá stöðvarhúsi Fljótsdalsvirkjunar að fyrirhuguðu
       álveri í Reyðarfirði á hreindýr.  
18. Fljótsdalslínur 3 og 4. Gróðurfar við fyrirhuguð línustæði. 
17. Gróðurathuganir á fyrirhuguðum vegarstæðum í Kinnarlandi í Vopnafirði. 
16. Greinargerð um gróðurathugun við Brekku í Fljótsdal.
15. Greinargerð um gróðurfar á vegarstæði frá Ytri Hlíðarhvammi að Merkigróf í Selárdal.
14. Fuglalíf í Fjarðabotnum á Austfjörðum 1998.
13. Fuglaathuganir í Reyðarfirði vegna fyrirhugaðs álvers.  
12. Gróðurathugun á mögulegum sorpförgunarstöðum á Vopnafirði og Bakkafirði.  
11. Description and mapping of vegetation in Reyðarfjörður, Iceland.
10. Könnun á gróðurfari í Njarðvík eystri.  

9. Nokkur atriði varðandi fuglalíf í botni Eskifjarðar.  
8. Nokkrir punktar um gróðurfar á svæðinu frá Stafdal og út á Brún í hlíðum Bjólfsins.  
7. Gróðurfar á framkvæmdasvæðum vegna snjóflóðavarna í Bjólfinum á Seyðisfirði.  
6. Fuglalíf undir Bjólfi í Seyðisfirði 1997.  
5. Gróðurfar í fjallinu ofan við Neskaupstað.   
4. Fuglalíf ofan byggðar í Neskaupstað 1997.
3. Könnun á leiru í Fossárvík í Berufirði.  
2. Greinargerð um gróðurathugun á svæðum sem til greina koma sem sorpurðunarsvæði fyrir Vopnafjarðarsvæðið. sorpurðunarsvæði fyrir Vopnafjarðarsvæðið.   
1. Greinargerð um gróðurskoðun á fyrirhuguðu vegarstæði og grjótnámssvæði á Kolbeinstanga.grjótnámssvæði á Kolbeinstanga.

Náttúrustofa Austurlands

  • Kt: 461094-2529
  • Sími: 477-1774
  • Netfang: na(hjá)na.is

Starfsstöð í Neskaupstað

Bakkavegi 5
740 Neskaupstaður

Starfsstöð á Egilsstöðum

Tjarnarbraut 39b
700 Egilsstaðir