Stunning Instagram Logo Vector Free Download 43 For New Logo with Instagram Logo Vector Free Download 1 1024x1024 fb40x40 unionjack

2018 Ester LogoNA PDF vefstr

logona314

Skýrslur 2005

Ónúmeruð. Tillaga Náttúrustofu Austurlands um ágangssvæði og veiðikvóta 2005. 
66. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2005.
65. Baseline Survey Report. External Environmental Monitoring. Ecological Survey

Ónúmeruð - Tillaga Náttúrustofu Austulands um ágangssvæði og veiðikvóta 2006.
64. Glúmsstaðadalsá, Smádýralíf og áhrif vatnsrennslis, bergsalla og sets úr borgöngum.
63. Byggingarár húsa á Búðum í Fáskrúðsfirði. Neskaupstaður.
62. Gróður á fyrirhuguðu efnislosunarsvæði milli Lagarfoss og Ekru.
61. Gróðurfar, dýralíf og verndargildi á vegarstæðum í Hofsárdal og Vesturárdal.

Skýrslur 2004

Ónúmeruð. Tillaga Náttúrustofu Austurlands um ágangssvæði og veiðikvóta 2004.
60. Gróðurfar og dýralíf á áhrifasvæðum virkjunar í Fjarðará í Seyðisfirði.  
59. Gróðurfar í friðlandinu við Miklavatn í Skagafirði.
58. Af hverju eru lyngbúi og súrsmæra sjaldgæfar tegundir á Íslandi? Verkefni styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna.  
57. Lykiltölur fyrir Austur-Héraði - tillögur.
56. Staðardagskrá 21. Stöðumat á Austur-Héraði.  
55. Byggingarár húsa á Fáskrúðsfirði.  

Skýrslur 2003

Ónúmeruð. Sníkjudýr í hreindýrskálfum. Lokaskýrsla til Nýsköpunarsjóðs námsmanna.
54. Hólmanes og Hólmaháls- lífríki og verndargildi svæðisins.     
53. Gróðurfar og fuglalíf í fjallinu ofan við Neskaupstað. - Tröllagiljasvæði.    
52. Gróðurfar við veglínu frá Hofi að Steinkoti í Vatnsdal.
51. Gróðurathuganir á Vegarstæði að fyrirhuguðum jarðgöngum undir Almannaskarð.
50. Gróðurathuganir á nokkrum svæðum á veglínu frá Vegaskarði að Langadalsá.
49. Athugun á fuglum með veglínu frá Vegaskarði að Svartfelli norðan Möðrudals 24. júní 2001.
48. Vöktun hreindýrastofnsins 2001-2002 og tillaga Náttúrustofu Austurlands um veiðikvóta árið 2003.  

Skýrslur 2002

Ónúmeruð. Ofanflóð á Eskfirði. Unnið í samvinnu við Veðurstofu Íslands.
47. Gróðurfar við Kröflulínu 3.
46. Greinargerð um gróðurfar á vegastæði austan Jökulsár á Breiðarmerkursandi. 
45. Fjörulíf í Reyðarfirði. Samantekt fyrri rannsókna.
44. Hreindýr og skógur. Skógrækt Fljótsdalshéraðs og ágangur hreindýra í ungskógum. 

43. Könnun á tegundasamsetningu túna á láglendissvæðum í Fljótsdal. Áfangaskýrsla.  
42. Vöktun hreindýrastofnsins 2000-2001 og tillaga Náttúrustofu Austurlands um veiðikvóta árið 2002.

Skýrslur 2001

Staðardagskrá 21 í Fjarðabyggð. 1. Útgáfa.  
40. Möguleikar á notkun plantna sem vaktara á loftmengun frá álverum. Verkefni styrkt af nýsköpunarsjóði námsmanna. Verkefni styrkt af nýsköpunarsjóði námsmanna.
39. Gróðurfar á vegarstæðum við Hauksstaði og Hvanná á Jökuldal.
38. Gróðurathugun á efnistökusvæði við Fláajökul, austan Hólmsár.
37. Byggingarár húsa á Eskifirði. Unnið fyrir Veðurstofu Íslands.  
36. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á íslenska hreindýrastofninn.  
35. Gróðurlendi á áhrifasvæði álvers í Reyðarfirði með 280.000 og 420.000 tonna ársframleiðslu. 
34. Mat á verndargildi landlagsheilda í Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði vegna mats á umhverfisáhrifum  jarðganga. 
33. A. Gróðurfar við Reykjanesbraut.
33. B. Gróðurkort - Gróðurfar við Reykjanesbraut. 
32. Könnun á gróðri og dýralífi á vegarstæðum í Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði vegna jarðganga.

Náttúrustofa Austurlands

  • Kt: 461094-2529
  • Sími: 477-1774
  • Netfang: na(hjá)na.is

Starfsstöð í Neskaupstað

Bakkavegi 5
740 Neskaupstaður

Starfsstöð á Egilsstöðum

Tjarnarbraut 39b
700 Egilsstaðir